Laboratoř

OKBH je zdravotnickou laboratoří, která je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189 (Český institut pro akreditaci o.p.s.).

Pro prováděnou činnost je laboratoř vybavena moderní diagnostickou technikou, plní požadavky správné laboratorní praxe, disponuje příslušnými certifikáty a licencemi kontrolních orgánů. Laboratorní a přístrojové vybavení OKBH je plně propojeno s laboratorním informačním systémem EnvisLIMS a jeho prostřednictvím s lékařským informačním systémem PC Doktor.

OKBH se podílí se na odborné výuce studentů v oboru zdravotní laborant a umožňuje stáže vysokoškolským studentům přírodovědných oborů. Pracovníci OKBH se prezentují formou publikační a přednáškové činnosti.


Aktuality

Modul: Aktuality - tag 3