Laboratoř SPEA - Doporučený postup České hepatologické společnosti ČLS JEP pro diagnostiku a léčbu NAFLD

17–04–2024

Na základě doporučení České hepatologické společnosti a také na žádost některých lékařů budeme u každého pacienta nad 35 let vydávat FIB-4 (Fibrosis-4score).

V populaci diabetiků 2. typu a obézních osob se prevalence jaterní steatózy pohybuje kolem 70-75%, nějaký stupeň jaterní fibrózy se vyskytuje u 20% z nich. Pacienty je možné vyšetřit jednoduchým testem – FIB4 (k výpočtu je potřeba věk, ALT, AST, PLT).

Hodnocení:

FIB4 < 1,3

Pokud je hodnota nižší než 1,3, je pravděpodobnost přítomnosti fibrózy nízká a je doporučeno pokračovat v dispenzarizaci

FIB4  ≥ 1,3, FIB4 ≤ 2,6

Pokud je hodnota FIB4 v rozmezí 1,3 – 2,6 je vhodné doplnit elastografii jater

FIB4  ≥  2,6

Pacienty s hodnotami FIB4 nad 2,6 a/nebo elastograficky prokázanými pokročilejšími formami jaterní fibrózy vždy odesíláme specialistovi (hepatolog, gastroenterolog)

 
Zavádíme od 22. dubna 2024


Kolektiv OKBH

SPEA Olomouc s.r.o.


Přílohy ke stažení:
- Doplnění Doporučeného postupu České hepatologické společnosti ČLS JEP pro diagnostiku a léčbu NAFLD
- FIB-4 schéma

Modul: Aktuality