Další vyšetření

Biochemické analyty

Naše laboratoř vyšetřuje klasické spektrum biochemických analytů. Jejich seznam naleznete v ceníku, kde je i jednoduché vysvětlení účelu každého analytu.

Hematologická vyšetření včetně koagulace

Naše laboratoř vyšetřuje základní hematologická vyšetření včetně koagulace. Jejich seznam naleznete v ceníku, kde je i jednoduché vysvětlení účelu každého vyšetření.