O laboratoři

Provozní doba

Laboratoř ve II. patře

Pondělí6:30 - 15:00
Úterý6:30 - 15:00
Středa6:30 - 15:00
Čtvrtek6:30 - 15:00
Pátek6:30 - 15:00Členění laboratorního provozu

Laboratoř má v přízemí odběrové pracoviště s čekárnou pro pacienty a ve II.patře vlastní biochemický provoz.

Odběrové pracoviště slouží k odběrům vzorků od příchozích pacientů, k odevzdání vzorků přinesených z domova a také k hromadnému příjmu vzorků od lékařů mimo budovu zdravotnického zařízení SPEA. Prostory laboratoře v přízemí zahrnují čekárnu s příjmovým okýnkem, vlastní odběrovou místnost a technický oddíl sloužící k registraci přijatého materiálu.

Biochemický provoz ve II.patře se dělí na biochemickou, hematologickoumočovou laboratoř.
Přístrojové vybavení laboratoře

ANALYZÁTORY A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

K vyšetření krve a moče jsou určeny analyzátory a zařízení instalované ve II. patře v porostorách OKBH SPEA. Přístroje jsou denně kalibrovány a prochází jak interní, tak i externí kontrolou kvality. K urychlení spolupráce mezi odběrovou místností a technickým provozem slouží výtah. Odpadá tak nošení vzorků po chodbách a riziko jejich ztráty nebo poškození.

Seznam analyzátorů

 • Arkray Adams - vyšetření glykovaného hemoglobinu
 • Ceveron Alpha - koagulační vyšetření
 • Sediplus 2000 - automatický odečítač sedimentace
 • PATHFAST Mitsubishi - imunochemický analyzátor
 • iCHem Velocity - chemický močový analyzátor
 • iQ 200 IRIS - analyzátor močového sedimentu
 • Gonotec Osmomat 030 - kryoskopický osmometr
 • Souprava pro elektroforetická vyšetření a scanner elektroforetických vzorků
 • Mikroskopy BipolarOlympus
 • Cobas 6000 - biochemický a imunochemický analyzátor
 • Cobas e411 - imunochemický analyzátor
 • Coulter DXH900 - hematologický analyzátor
 • Coulter DxH500 - hematologický analyzátor


Dále je laboratoř vybavena řadou zařízení potřebných k chodu analyzátorů, jako jsou úpravny vody, centrifugy, klimatizace, chladničky a mraznice k uchovávání reagencií a vzorků, odměrná zařízení, monitorovací teploměry, a řada menších pomocných přístrojů. Laboratorní provoz je řízen počítačovou sítí, která umožňuje organizaci celého vyšetření od příjmu vzorku až po vydání výsledku. Analyzátory jsou připojeny k počítačové síti a jednotlivá vyšetření jsou řízena softwarově. Odpadá tak možnost chyby vlivem lidského faktoru například záměnou vzorku. Výsledky vyšetření jsou lékařům dodávány jednak elektronicky pomocí zabezpečeného internetového přenosu, nebo v tištěné verzi na papíře běžnou poštou.