Informace o zpracování osobních údajů

V sekci GDPR Vás chceme, vážení klienti (pacienti) informovat, jaké osobní údaje naše zdravotnické zařízení, jakožto správce osobních údajů (dále jen správce), zpracovává a o právech a povinnostech s tím spojených.

SPEA Olomouc, s. r. o., se sídlem nám. Národních hrdinů 769/2, 779 00 Olomouc, IČ: 64086747, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě sbírá, za jakým účelem a jak s nimi nakládá. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“)

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované fyzické osobě (např.: jméno, příjmení, identifikační číslo – rodné číslo, lokační údaje, telefonní číslo, e-mailová adresa, apod.).  

Osobní údaje správce zpracovává v takovém rozsahu, v jakém mu byly subjektem údajů  v  souvislosti s poskytováním zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  a podmínkách jejich poskytování, včetně prováděcích předpisů upravující poskytování zdravotnických služeb subjektem údajů poskytnuty.

 

A:      Subjekt údajů vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu:

 1. Za účelem jednání o poskytnutí zdravotních a jiných nutných služeb a opatření:

titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, rodné číslo, telefonní hovor   

 1. Za účelem získání informací, nabídky dalších vhodných služeb, zboží a sdělení:

titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, rodné číslo, telefonní hovor   

 1. Za účelem poskytnutí reference o provedených úkonech a službách:

titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, rodné číslo, telefonní hovor   

 1. Za účelem správného fungování webových stránek, měření návštěvnosti a reklamních služeb při užívání webové prezentace společnosti:

               technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a on-

               line služeb;

               cookies, které  jsou  používány  za  účelem  měření  návštěvnosti webových stránek a 

               vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků webu (služba Google

              Analytics)

 1. Za účelem ochrany vašeho bezpečí a ochrany majetku:

              obrazový záznam kamerového systému

      Zpracování bude prováděno po dobu 14 dnů ode dne pořízení záznamů.

B:       Za zpracování údajů mají odpovědnost následující subjekt (správce):

           SPEA Olomouc, s. r. o., nám. Národních hrdinů 769/2; kontaktní osoba: Zdenka Voglová

           info@spea.cz

C:       Shora uvedené  údaje mohou  být  poskytnuty  následujícím subjektům za účelem jejich  

           dalšího zpracování (zpracovatelé):

 • Externí dodavatel informačního systému
 • Externí dodavatel technické podpory

D:      V  případě,  že  bude  některá  z poskytovaných  zdravotních  či  jiných  služeb  a výkonů

           realizována   prostřednictvím  dceřiných  či   ekonomicky   spjatých   společností   jakožto

           specializovaným   subjektem,   mohou   být   shora  uvedené   osobní  údaje poskytnuty  

           též tomuto specializovanému subjektu

 

E:       Dle nařízení GDPR máte jako subjekt, o kterém jsou údaje zpracovány následující práva:

 • právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
 • právo na přístup k těmto údajům, právo na aktualizaci a opravu osobních údajů
 • právo na přenositelnost zpracovaných údajů k jinému správci
 • právo žádat omezení zpracování či výmaz údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (nařízení GDPR), byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zmíněným nařízením

 

F:       Poskytovaný souhlas lze kdykoliv odvolat následujícím způsobem:

 • prostřednictvím e-mailového sdělení na adresu kontaktní osoby
 • prostřednictvím listinného sdělení zaslaného na adresu správce