Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění


Pro výkon nebo službu, která je obsahově totožná s výkony Seznamu zdravotních výkonů a není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, se pro stanovení ceny použije bodová hodnota výkonu uvedená v Seznamu zdravotních výkonů a maximální cena bodu uvedená v platném cenovém předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro rok 2021 stanovuje cenový předpis maximální cenu bodu 1,33 Kč.