Souborové vyšetření lipidů

Souborové vyšetření lipidu

Indikace:diferenciální diagnostika sekundárních a primárních dyslipidemií. Určení příčin sekundárních dyslipidemií. Vyšetření se provádí před zahájením léčby dyslipidemií.

Požadavky na lékaře:Zadat do žádanky požadavek na vyšetření ledvinového souboru a poučit pacienta o odběru na lačno. Připojit k žádance informace o hmotnosti, výšce, kouření, infarktu myokardu v pokrevní rodině, krevní tlak, je-li přítomna hypertrofie levé komory (nebyl-li pacient echokardiograficky vyšetřován, pak uvést, že nemá), uvést základní interní diagnózy, zejména diabetes mellitus, nemoci štítné žlázy, metabolická onemocnění, kardiovaskulární potíže atd.   Je naprosto nezbytné uvést medikaci. Je li anamnéza stručná (pacient bez interních diagnóz a bez medikace), stačí základní údaje rukou vepsat do žádanky do políčka pro poznámky.

Požadavky na pacienta:Odběr krve na lačno.

Seznam vyšetřených analytů (sérum a sedimentace): Cholesterol, HDL, LDL, TAG, Apo-AI, Apo-B, Glykemie, Kys.močová, ALT, AST, GMT, ALP, TSH, CRP, Kreatinkináza, sedimentace.

Výsledek:Z naměřených hodnot a zadaných údajů od lékaře se vypočtou BMI, statistická rizika podle Münsterské, Framinghamské a Score studie. Jsou vypočteny indexy rizikovosti a zhodnocena aterogenita plasmy. Je proveden odhad velikosti LDL částic. Vyhodnoceno je metabolické pozadí ve vztahu k možným příčinám sekundárních dyslipidemií.

Závěr:Výsledkový list obsahuje kromě naměřených výsledků a výpočtů i slovní závěr vypracovaný lékařem biochemikem. Tento závěr obsahuje diagnostickou rozvahu, závěr a eventuelní doporučení.

 

Podrobné informace najdete v laboratorní příručce: www.spea.cz/labprirucka, nebo na tel.: 585-505-205