Infuzní léčba

Infuzní terapie je metoda, při které jsou pacientovi nitrožilně podávány léčivé přípravky ve formě infuzního roztoku(“kapačka”). Tím, že se učinná látka dostává přímo do krevního řečiště, je dosaženo rychlejšího efektu léčby.

Podání infuze indikuje Váš lékař (praktický lékař, neurolog, internista nebo jiný specialista) a to z důvodů léčebného nebo preventivního.

Doba aplikace infuze je kolem 60minut.

Provozní doba pracoviště je Po - Čt: 06:30 - 15:00 hod., Pá: 06:30 - 13:45 hod.

Pracoviště  je  klimatizované,  vybavené polohovatelnými křesly vybavenými signalizací.

Aplikujeme různé druhy infuzí, vždy za přítomnosti zkušeného zdravotnického personálu.


Pokud jste odesílající lékař- před odesláním na infuzní terapii:

Vyplňte žádanku s ordinací základního infuzního roztoku (fyziol. roztok 100 ml event. 250 ml, procain 0,2% 200 ml). Obvykle je aplikováno deset infuzí, je však možné jejich počet navýšit.

Je nutné uvést dobu podávání jedné infuze v hodinách (např. 2 hod., 2,5 hod.) a intervaly podávání (1x denně, obden, 2x týdně, 1x týdně). Dále vypište alergie, souhrn všech diagnóz a veškerou medikaci, aby při infuzní léčbě nedošlo k lékové interakci a předešlo se nežádoucím účinkům.  

Dodržujte  prosím obecné kontraindikace infuzní léčby, kterými jsou například kožní ulcerace vyžadujících převazy nebo otevřené rány.

Léky, které přidáváte do infuze (označené A nebo O), dostane pacient na našem pracovišti (např. Guajacuran, Magnesium, Mesocain, Novalgin, Tramal...), ostatní (např. Agapurin, Analgin, Neurobene, Trental...) předepište na recept a vyzvěte pacienta, aby si je vyzvedl v lékárně a vzal s sebou první den, na který má léčbu objednanou.

U nemocných léčených pro kardiovaskulární onemocnění, diabetes, případně jiné onemocnění, které není dobře kompenzované a stabilizované, je před objednáním nutné odborné vyšetření internistou nebo jiným specialistou, který se jednoznačně vyjádří, zda je nemocný schopen plánovanou infuzní léčbu absolvovat. Tuto lékařskou zprávu musí pacient přinést s sebou a předložit ji před zahájením infuzní léčby.

Léčbu lze opakovat nejdříve po šesti měsících.
Vyzvěte pacienta, aby se s vyplněnou žádankou objednal osobně (infuzní léčba, 3. patro, dveře č.116) nebo telefonicky (tel. 585 505 301) ve zdravotnickém zařízení SPEA s.r.o. Olomouc, nám. Národních hrdinů 2.

Poučte pacienta, že pokud mu nebude infuzní léčba přinášet úlevu, nebo pokud léčbu budou z pohledu pacienta provázet jakékoliv komplikace, má s Vámi konzultovat svůj zdravotní stav.

Informujte pacienta, že pokud jeho zdravotní pojišťovna infuzní léčbu nehradí, nebo pokud jsou na nějaké součásti infuzní léčby doplatky, musí je uhradit při nástupu na infuzní léčbu.

Mějte prosím na paměti, že:

 • Pracoviště infuzní terapie nepřijme na léčení klienta, který nebude náležitě vyšetřen, vybaven potřebnými zprávami a léky, bude-li pod vlivem alkoholu nebo drog, bude mentálně neschopný na léčbě spolupracovat, bude trpět akutním zánětlivým respiračním nebo jiným onemocněním, bude po úrazu, nebo bude trpět kožními defekty a ulceracemi.
 • Pracoviště neposkytuje infuzní léčbu analgetiky a vasoaktivními léky těžce nemocným, nebo nemocným s infekcí (nepodáváme antibiotika, nutriční infuze, chemoterapeutika, ani jinou modifikující nebo substituční léčbu) a dětem.
 • Pro vážné vedlejší účinky nebo nesnášenlivost může být infuzní léčba kdykoliv zastavenaa nebude v ní nadále pokračováno.
 • Léčba může být dočasně přerušena z technických důvodů pracoviště nebo i z osobních důvodů klienta.

  Stáhnout žádost a protokol o podání infuzní léčby
  Stáhnout kontraindikace infuzní terapie


Pokyny  pro pacienty:

  1. V případě nachlazení, úrazu nebo jiného akutního onemocnění nelze infuzní léčbu podávat, popřípadě je nutno ji přerušit. Takovou situaci telefonicky oznamte a domluvte se, jak a kdy budete v infuzní léčbě pokračovat.
  2. Vyskytnou-li se u vás nepříjemné stavy, které se objeví i později po skončení infuze, oznamte to sestře (lékaři) ještě před zahájením další infuze.
  3. Nepřináší-li infuzní léčba úlevu, konzultujte svůj stav u lékaře, který vám infuzní léčbu ordinoval.
  4. Pokud Vaše zdravotní pojišťovna infuzní léčbu nehradí, nebo pokud jsou na některé součásti infuzní léčby doplatky, musíte je uhradit při nástupu na léčbu.


  Mějte prosím na paměti, že:

  Léčíte-li se na vysoký krevní tlak, nemoci srdce, cukrovku nebo jiné chronické onemocnění a nemáte-li toto onemocnění dobře kompenzované a stabilizované, musíte o takové situaci informovat lékaře, který Vás na infuzní léčbu odesílá. Budete odesláni na interní nebo jiné odborné vyšetření, na kterém lékař rozhodne, zda pro Vás není podání infuzní léčby nebezpečné a zda nebude vhodné, Vaše onemocnění před podání infuzí nejprve zkompenzovat a stabilizovat. Pokud bude všechno v pořádku, lékař se vyjádří, že je možné infuzní léčbu aplikovat.