Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník výkonů a služeb, posudků a spefických výkonů a služeb jednotlivých odborností.KódNázevCena
ACRD1 VYŠETŘENÍ ŘIDIČE MOTOROVÉHO VOZIDLA PO 65TI LETECH 350,00 Kč
ACRN1 VYŠETŘENÍ K VYSTAVENÍ NOVÉHO ŘP 400,00 Kč
ACRR1 VYŠETŘENÍ ŘIDIČE MOTOROVÉHO VOZIDLA - ROZŠÍŘENÍ 300,00 Kč
ACSP1 VYŠETŘENÍ PRO SPORTOVNÍ ČINNOST 400,00 Kč
ACST1 POTVRZENÍ ZPŮSOBILOSTI KE STUDIU - TISKOPIS 150,00 Kč
ACST2 VVPLŇENÍ KAŽDÉHO DALŠÍHO TISKOP. POTVRZ. ZPŮSB. KE STUDIU 20,00 Kč
ACZA1 VYŠETŘENÍ PRO PRÁCI V ZAHRANIČÍ 600,00 Kč
ACZB1 VYŠETŘENÍ PRO ZBROJNÍ PRŮKAZ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 500,00 Kč
ACZP1 ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ 350,00 Kč
ACZR1 DOBROVOLNÝ HASIČ - NAŘÍZENÍ VLÁDY 352/2003 SB. 300,00 Kč
AP12A SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 12 - VSTUPNÍ 650,00 Kč
AP12B SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 12 - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 550,00 Kč
AP12C SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 12 - MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 600,00 Kč
AP12D SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 12 - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 600,00 Kč
AP12E SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 12 - VÝSTUPNÍ 600,00 Kč
AP12F SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 12 - NÁSLEDNÁ PROHLÍDKA 600,00 Kč
AP13A SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 13 - VSTUPNÍ 550,00 Kč
AP13B SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 13 - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 450,00 Kč
AP13C SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 13 - MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 500,00 Kč
AP13D SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 13 - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 500,00 Kč
AP13E SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 13 - VÝSTUPNÍ 500,00 Kč
AP13S SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 13 - PRAV. PROHL. - ŠKOLY A SOC.PÉČE 250,00 Kč
AP14A SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 14 - VSTUPNÍ 550,00 Kč
AP14B SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 14 - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 450,00 Kč
AP14C SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 14 - MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 500,00 Kč
AP14D SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 14 - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 500,00 Kč
AP14E SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 14 - VÝSTUPNÍ 500,00 Kč
AP15A SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 15 - VSTUPNÍ 350,00 Kč
AP15B SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 15 - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 300,00 Kč
AP15C SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 15 - MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 350,00 Kč
AP15D SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 15 - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 350,00 Kč
AP15E SMĚR. MZ Č. 49/1967 § 15 - VÝSTUPNÍ 300,00 Kč
APB1A KRÁTKODOBÁ BRIGÁDA ( MAX. 8 MĚSÍCŮ ) - VSTUPNÍ 200,00 Kč
APB1C KRÁTKODOBÁ BRIGÁDA ( MAX. 8 MĚSICŮ ) - MIMOŘ. ZDRAV. PROHL. 200,00 Kč
APB1D KRÁTKODOBÁ BRIGÁDA ( MAX. 8 MĚSICŮ ) - MIMOŘ. NEZDRAV. PROHL 200,00 Kč
APB1E KRÁTKODOBÁ BRIGÁDA ( MAX. 8 MĚSÍCŮ ) - VÝSTUPNÍ 200,00 Kč
APC1B ROZŠÍŘENÍ POSUDKU 90,00 Kč
APC1C ČAS ZDRAV. PRACOVNÍKA, STRÁVENÝ DOPRAVOU - 10 MINUT 30,00 Kč
APC1D DOHLÍDKA PRACOVIŠTĚ - 30 MINUT 400,00 Kč
APC1K KILOMETRY UJETÉ DOPRAV. PROSTŘEDKEM POSKYTOVATELE - 1 KM 20,00 Kč
APC1M METOD. A KONZULT. ČINNOST ( VYŽÁDANÁ OBJEDNATELEM) 30 MINUT 500,00 Kč
APC1S ŠKOLENÍ PROVEDENÉ POSKYTOVATELEM - 30 MINUT 500,00 Kč
APC1T TELEFONÁT K UPŘESNĚNÍ POŽADAVKU OBJEDNATELE - 1 MINUTA 10,00 Kč
APD1A DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §1A - VSTUPNÍ 600,00 Kč
APD1B DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §1A - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 400,00 Kč
APD1C DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §1A - MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 400,00 Kč
APD1D DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §1A - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAV. PROHLÍDKA 600,00 Kč
APD1E DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §1A - VÝSTUPNÍ 450,00 Kč
APD2A DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2A - VSTUPNÍ 500,00 Kč
APD2B DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2A - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 300,00 Kč
APD2C DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2A - MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 300,00 Kč
APD2D DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2A - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAV. PROHLÍDKA 500,00 Kč
APD2E DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2A - VÝSTUPNÍ 400,00 Kč
APD3A DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2B1 - VSTUPNÍ 500,00 Kč
APD3B DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2B1 - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 300,00 Kč
APD3C DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2B1 - MIMOŘÁDNÁ ZDRAV. PROHLÍDKA 300,00 Kč
APD3D DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2B1 - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAV. PROHLÍDKA 500,00 Kč
APD3E DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2B1 - VÝSTUPNÍ 400,00 Kč
APD4A DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2B2 - VSTUPNÍ 500,00 Kč
APD4B DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2B2 - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 300,00 Kč
APD4C DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2B2 - MIMOŘÁDNÁ ZDRAV. PROHLÍDKA 300,00 Kč
APD4D DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2B2 - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAV. PROHLÍDKA 500,00 Kč
APD4E DRÁŽNÍ VYHLÁŠKA 101/1995 §2B2 - VÝSTUPNÍ 400,00 Kč
APE1A EPIDEM. ZÁV. ČINN. ZÁKON Č. 258/2000 § 19 - VSTUPNÍ 400,00 Kč
APE1B EPIDEM. ZÁV. ČINN. ZÁKON Č.258/2000, § 19 - PRAVID.PROHLÍDKA 300,00 Kč
APE1C EPIDEM. ZÁV. ČINN. ZÁK. Č.258/2000, § 19 - MIMOŘ.ZDRAV PROHL 350,00 Kč
APE1D EPIDEM. ZÁV. ČINN. ZÁK. Č.258/2000, § 19 - MIM. NEZDR. PROHL 350,00 Kč
APE1E EPIDEM. ZÁV. ČINN. ZÁKON Č. 258/2000, § 19 - VÝSTUPNÍ 300,00 Kč
API01 PROHLÍDKA 1A - SANTÉ 330,00 Kč
APJ1A VŠECHNY JINÉ PROHLÍDKY - VSTUPNÍ 400,00 Kč
APJ1B VŠECHNY JINÉ PROHLÍDKY - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 300,00 Kč
APJ1C VŠECHNY JINÉ PROHLÍDKY - MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 350,00 Kč
APJ1D VŠECHNY JINÉ PROHLÍDKY - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 350,00 Kč
APJ1E VŠECHNY JINÉ PROHLÍDKY - VÝSTUPNÍ 300,00 Kč
APM1A MLADISTVÍ, ZP § 247 - VSTUPNÍ 350,00 Kč
APM1B MLADISTVÍ, ZP § 247 - PRAVIDLENÁ PROHLÍDKA 300,00 Kč
APM1C MLADISTVÍ, ZP § 247 - MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 350,00 Kč
APM1D MLADISTVÍ, ZP § 247 - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 350,00 Kč
APM1E MLADISTVÍ, ZP § 247 - VÝSTUPNÍ 300,00 Kč
APN1A NOČNÍ PRÁCE, ZP, § 94 - VSTUPNÍ 450,00 Kč
APN1B NOČNÍ PRÁCE, ZP, § 94 - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 350,00 Kč
APN1C NOČNÍ PRÁCE, ZP, § 94 - MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 400,00 Kč
APN1D NOČNÍ PRÁCE, ZP, § 94 - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 400,00 Kč
APN1E NOČNÍ PRÁCE, ZP, § 94 - VÝSTUPNÍ 400,00 Kč
APR1A ŘIDIČ ZÁKON Č. 361/2000 SB. § 87 - VSTUPNÍ 500,00 Kč
APR1B ŘIDIČ ZÁKON Č. 361/2000 SB. § 87 - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 400,00 Kč
APR1C ŘIDIČ ZÁKON Č. 361/2000 SB. § 87 - MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNÍ PROHL 450,00 Kč
APR1D ŘIDIČ ZÁKON Č. 361/2000 SB. § 87 - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAV. PROHL. 450,00 Kč
APR1E ŘIDIČ ZÁKON Č. 361/2000 SB. § 87 - VÝSTUPNÍ 450,00 Kč
APR2A ŘIDIČ ZÁKON Č. 361/2000 SB. § 87 B - VSTUPNÍ 600,00 Kč
APR2B ŘIDIČ ZÁKON Č. 361/2000 SB. § 87 B - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 500,00 Kč
APR2C ŘIDIČ ZÁKON Č. 361/2000 SB. § 87 B - MIMOŘÁDNÁ ZDRAV. PROHL. 550,00 Kč
APR2D ŘIDIČ ZÁKON Č. 361/2000 SB. § 87 B - MIMOŘ. NEZDRAV. PROHL. 550,00 Kč
APR2E ŘIDIČ ZÁKON Č. 361/2000 SB. § 87 B - VÝSTUPNÍ 550,00 Kč
APV1A VŮDCE PLAVIDEL VYHL. MD Č. 224/1955 - VSTUPNÍ 500,00 Kč
APV1B VŮDCE PLAVIDEL VYHL. MD Č. 224/1955 - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 400,00 Kč
APV1C VŮDCE PLAVIDEL VYHL. MD Č. 224/1955 - MIMOŘÁDNÁ ZDRAV. PROHL 450,00 Kč
APV1D VŮDCE PLAVIDEL VYHL. MD Č. 224/1995 - MIMOŘ. NEZDRAV. PROHL. 400,00 Kč
APZ1A ZBROJNÍ PRŮKAZ VYHL. 493/2002 - VSTUPNÍ 500,00 Kč
APZ1B ZBROJNÍ PRŮKAZ VYHL. 493/2002 - PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA 400,00 Kč
APZ1C ZBROJNÍ PRŮKAZ VYHL. 493/2002 - MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNÍ PROHL. 400,00 Kč
APZ1D ZBROJNÍ PRŮKAZ VYHL. 493/2002 - MIMOŘÁDNÁ NEZDRAV. PROHL. 400,00 Kč
APZ1E ZBROJNÍ PRŮKAZ VYHL. 493/2002 - VÝSTUPNÍ 350,00 Kč
APK1X POSOUZENÍ KAŽDÉ DALŠÍ ČINNOSTI 75,00 Kč
A100 KATEGORIE 1 - NESMLUVNÍ PODNIK, A,B,C,D 500,00 Kč