Pracoviště praktického zubního lékaře


Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění


KódNázevCena
HBD02BĚLENÍ - OPALESCENE ( U PACIENTA )3000,00 Kč
HBO01BĚLENÍ - OPALESCENCE ( ORDINAČNÍ )4000,00 Kč
HBV03BĚLENÍ OPALESCENCÍ ( VNITŘNÍ )1000,00 Kč
HDPMNADSTANDARD. DOSTAVBOVÝ A PODLOŽKOVÝ MATERIÁL200,00 Kč
HFV01JEDNOPLOŠKOVÁ FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ600,00 Kč
HFV02DVOUPLOŠKOVÁ FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ1000,00 Kč
HFV03TŘÍPPLOŠKOVÁ FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ1200,00 Kč
HPOK1PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA RAZIDLOVOU METODOU500,00 Kč
HPR01PŘÍMÁ REBAZE SNÍMATELNÉ NÁHRADY - TOTÁLNÍ PROTÉZA700,00 Kč
HAV06SKLOIONOMERNÍ VÝPLŇ - 1 - 2 PLOŠKOVÁ500,00 Kč
HT003ENDOMETRIE - JEDNOKANÁLKOVÝ ZUB600,00 Kč
HT004ENDOMETRIE - VÍCEKANÁLKOVÝ ZUB (1 KANÁLEK)350,00 Kč
HFV12OŠETŘENÍ POMOCÍ KOFFERDAMU200,00 Kč
HFN01OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY - NOVÁ FOTOKOMPOZITNÍ FASETA600,00 Kč
HPFPEČETĚNÍ FISUR350,00 Kč
HPVPROVIZORNÍ VÝPLŇ200,00 Kč
HPKVPROVIZORNÍ KOŘENOVÁ VÝPLŇ (1 KANÁLEK)200,00 Kč
HPC01PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ (1 ČELIST)400,00 Kč
HPC02PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ - AIR FLOW (1 ČELIST)500,00 Kč
HPKCPOUŽITÍ PREFABRIKOVANÉHO KOŘENOVÉHO ČEPU PŘI OŠ. ZUBU250,00 Kč
HDPMNadstandartní dostavbový a podložkový materiál100,00 Kč
HEFFPEstetická fotokompozitní faseta - přímá1300,00 Kč
HRIRekonstrukce incize (IV. Tř. )1100,00 Kč
HEFDFEstetická fotokompozitní dostavba - frontální úsek1500,00 Kč
HEFDDEstetická fotokompozitní dostavba - distální úsek1500,00 Kč
HNPONávrh protetického ošetření400,00 Kč
HPFDCPreprotetické ošetření - fotokompozitní dostavba s FRC čepem1500,00 Kč
HPFDBPreprotetiocké ošetření - fotokompozitní dostavba bez čepu1300,00 Kč
HRFPRecementace fixní práce ( po záruční lhůtě )250,00 Kč
HR1KKReendodoncie 1 kořenový kanálek1000,00 Kč
HRVZ1Reendodoncie vícekanálkový zub ( 1 kanálek )500,00 Kč
HOCZKOšetření ctlivých zubních krčků - na kvadrant250,00 Kč
HGIGINGIVEKTOMIE350,00 KčCeník posudků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění


KódNázevCena
D090000900 - KOMPLEXNÍ VYŠ. A OŠ. STOMATOLOGEM PŘI REGISTRACI644,00 Kč
D090100901 - OPAKOVANÉ KOMPLEX.VYŠ.A OŠ.REG.PACIENTA - PREVENT.PR592,00 Kč
D090200902 - PÉČE O REG. PACIENTA NAD 18 LET VĚKU426,00 Kč
D090300903 - VYŽÁDANÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NEBO SPECIALISTOU462,00 Kč
D090400904 - STOM. VYŠETŘENÍ REG. POJ. DO 10 LET V RÁMCI PREV. PÉČE163,00 Kč
D090600906 - STOM.OŠETŘENÍ REG. PACIENTA DO 6 LET NEBO HENDIKEP.PAC.150,00 Kč
D090700907 - STOM.OŠETŘENÍ REG. PACIENTA OD 6 LET DO 15 LET117,00 Kč
D090800908 - AKUTNÍ OŠETŘENÍ A VYŠ.NEREGISTROVANÉHO PAC.- ODB.019462,00 Kč
D091000910 - ZHOTOVENÍ INTRAORÁLNÍHO RTG SNÍMKU98,00 Kč
D091100911 - ZHOTOVENÍ EXTRAORÁLNÍHO RTG SNÍMKU299,00 Kč
D091300913 - ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU364,00 Kč
D091400914 - VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU111,00 Kč
D091600916 - ANESTÉZIE NA FORAMEN MANDIBULAE A INFRAORBITALE156,00 Kč
D091700917 - ANESTÉZIE INFILTRAČNÍ130,00 Kč
D092000920 - OŠETŘENÍ STÁLÉHO ZUBU FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLNÍ1034,00 Kč
D092100921 - OŠETŘENÍ STÁLÉHO ZUBU PLASTICKOU VÝPLNÍ741,00 Kč
D092200922 - OŠETŘENÍ DOČASNÉHO ZUBU PLASTICKOU VÝPLNÍ579,00 Kč
D092400924 - ENDODENTICKÉ OŠETŘENÍ - DOČASNÝ ZUB351,00 Kč
D092500925 - ENDODENTICKÉ OŠ. - STÁLÝ ZUB - V ROZSAHU ŘEZÁKŮ A ŠPIČÁKŮ351,00 Kč
D093200932 - LÉČBA CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ PARODONTU390,00 Kč
D093500935 - SUBGINGIVÁLNÍ OŠETŘENÍ116,00 Kč
D093700937 - ARTIKULACE CHRUPU569,00 Kč
D093800938 - PŘECHODNÉ DLAHY KE STABIL.ZUBŮ S OSLABENÝM PARODONT.85,00 Kč
D094600946 - OPAKOVANÉ KOMPLEX.VYŠ.A OŠ.REG.PACIENTA-PREV.PROHL.I495,00 Kč
D094700947 - PÉČE O REG.PACIENTA NAD 18 LET VĚKU I348,00 Kč
D094900949 - EXTRAKCE DOČASNÉHO ZUBU176,00 Kč
D095000950 - EXTRAKCE STÁLÉHU ZUBU455,00 Kč
D095100951 - CHIRURGIE TVRDÝCH TKÁNÍ DUTINY ÚSTNÍ MALÉHO ROZSAHU780,00 Kč
D095400954 - PERIAPIKÁLNÍ CHIRURGIE553,00 Kč
D095500955 - CHIRURGIE MĚK.TKÁNÍ DUT.ÚSTNÍ A OKOLÍ MALÉHO ROZSAH592,00 Kč
D095700957 - TRAUMATOLOGIE TVRDÝCH TKÁNÍ DUT.ÚSTNÍ MALÉHO ROZSAHU592,00 Kč
D095900959 - INTRAORÁLNÍ INCIZE202,00 Kč
D096000960 - ZEVNÍ INCIZE787,00 Kč
D096100961 - OŠETŘENÍ KOMPLIKACÍ CHIRURG.VÝKONŮ V DUTINĚ ÚSTNÍ78,00 Kč
D096200962 - KONZERVATIVNÍ LÉČBA TEMPOROMANDIBULÁRNÍCH PORUCH397,00 Kč
D096300963 - INJEKCE I.M.,I.V.,I.D.,S.C.137,00 Kč
D096500965 - ČAS STOMATOLOGA DOPRAVOU ZA IMOBILNÍM PACIENTEM280,00 Kč
D097000970 - SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY-ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI189,00 Kč
D097100971 - PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA241,00 Kč
D097300973 - OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI78,00 Kč
D097400974 - ODEVZDÁNÍ STOMATOLOGICKÉHO VÝROBKU0,00 Kč
D092600926 - ENDODONTICKÉ OŠ. - STÁLÝ ZUB - V ROZSAHU MOLÁRŮ A PREMOLÁRŮ351,00 Kč
D097600976 - STOMAG. VYŠ. A OŠ.POJ. S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ČI JINOU DIAGNÓZOU654,00 Kč
D097700977 - APLIKACE PREFAB. KORUNKY NA DOČASNÝ ZUB787,00 Kč
D097800978 - SEDACE NEZLETILÉHO POJ. MIZADOLAMEM PŘI AMB. STOM. OŠ.1177,00 Kč
D097900979 - SEDACE NEZLETILÉHO POJ. OXIDEM DUSNÝM PŘI AMB. STOM. OŠ.657,00 Kč