Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník výkonů a služeb, posudků a spefických výkonů a služeb jednotlivých odborností.Výkony a služby společné více odbornostem - Výkony a služby
Pracoviště praktického lékaře pro dospělé - Výkony a služby
- Posudky
Pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost - Výkony a služby
- Posudky
Pracoviště praktického zubního lékaře - Výkony a služby
- Specifické výkony a služby
Pracoviště interního lékařství - Výkony a služby
Pracoviště dermatologie - Výkony a služby
Pracoviště chirurgie - Výkony a služby
Pracoviště gynekologie - Výkony a služby
Pracoviště otorinolaryngologie - Výkony a služby
Pracoviště oftalmologie - Výkony a služby
Pracoviště radiodiagnostiky - Výkony a služby
Ceník laboratorních vyšetření - Výkony a služby


Pro výkon nebo službu, která je obsahově totožná s výkony Seznamu zdravotních výkonů a není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, se pro stanovení ceny použije bodová hodnota výkonu uvedená v Seznamu zdravotních výkonů a maximální cena bodu uvedená v platném cenovém předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro rok 2021 stanovuje cenový předpis maximální cenu bodu 1,33 Kč.