Všeobecné obchodní podmínky

Zákaznická karta SPEA Olomouc, s.r.o.
Všeobecné obchodní podmínky
 
1. Doba platnosti
(1)Doba platnosti počíná okamžikem vydání zákaznické karty.
(2)Účastníkem se může stát kterákoliv fyzická osoba, která dovršila 15 let svého věku a má trvalý pobyt na území České republiky.
(3)Tato karta je přenosná a lze ji uplatnit při jakémkoliv nákupu v lékárnách společnosti  SPEA Olomouc, s.r.o.
(4)Bonusy získané v lékárnách se nekumulují na jedno společné konto, ale konta získaná v jednotlivých lékárnách jsou oddělena. Bonus pak lze čerpat v lékárně, kde byla karta vystavena.
Vydavatelem zákaznických karet SPEA Olomouc, s.r.o.
IČO 64086747, adresa: nám. Národních hrdinů 769/2, Olomouc  , Česká republika;
(dále jen SPEA Olomouc, s.r.o.)
(5)Bonusy z nákupů na zákaznickou kartu SPEA se získávají a uplatňují jen v následujících lékárnách:
Lékárna SPEA

2. Poskytnutí bonusu
(1)Majitelé zákaznické karty SPEA Olomouc, s.r.o. získávají při předložení své zákaznické karty finanční bonus ve výši 2% z ceny volně prodejného zboží zakoupeného v lékárnách společnosti  SPEA Olomouc, s.r.o.. Tyto bonusy se připisují na osobní zákaznické konto majitele karty. O aktuální výši bonusu získáte informace v lékárnách.
(2)Bonus lze využít na získání slevy na volně prodejné přípravky.

3. Ztráta karty
Při ztrátě nebo odcizení zákaznické karty SPEA Olomouc, s.r.o.
obdrží zákazník na vyžádání náhradní kartu. Již nasbíraný bonus k původní kartě však zaniká.

4. Ochrana dat
S touto zákaznickou kartou  SPEA Olomouc, s.r.o. není spojen žádný sběr dat o majiteli karty. 

5. Výpověď, ukončení, změna těchto podmínek
(1)Majitel zákaznické karty SPEA Olomouc, s.r.o. může kdykoli bez dodržování jakékoli lhůty vůči SPEA Olomouc, s.r.o. zákaznickou kartu vrátit a vztah tímto dnem končí.
(2)Odevzdaná zákaznická karta bude znehodnocena.

6. Závěrečné ustanovení
(1) SPEA Olomouc,s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky měnit, a to především za účelem zvýšení kvality bonusového systému nebo zamezení jeho zneužití. O jejich změně budou majitelé Zákaznických karet informování prostřednictvím Všeobecných obchodních podmínek umístěných v lékárnách na viditelných místech. Nesouhlasí-li majitel karty se změnou všeobecných podmínek, je oprávněn ukončit svoji účast v klientském programu a odevzdat zákaznickou kartu. Změny jsou považovány za odsouhlasené také v případě, pokud si majitel karty nechá připsat bonus na svoje zákaznické konto po obdržení informace o změně obchodních podmínek.
(2)Tyto obchodní podmínky a všechny právní vztahy, které vzniknou mezi SPEA Olomouc, s.r.o. a majitelem karty, se řídí platným právem České republiky.
(3)Pokud je nebo se stane některé ujednání v těchto obchodních podmínkách neúčinným, není tím dotčena účinnost všech ostatních ujednání.

7. Kontaktní údaje
SPEA Olomouc, s.r.o.. Klientská linka: + 420 585 505 406
IČO 64086747, email: info@spea.cz ,
nám. Národních hrdinů 769/2, Olomouc,779 00
Česká republika
www.spea.cz