Pracovnělékařské služby


Aktuálně nové klienty z kapacitních důvodů do odvolání nepřijímáme.


Zaměstnavatel má podle zákoníku práce povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika výkonu práce. Cílem je ochrana zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví související s výkonem práce. Naše zdravotnické zařízení poskytuje a zajišťuje tuto péči desítkám svých smluvních partnerů řadu let v podobě pracovně lékařských služeb. Na pracovištích našich klientů je zastoupeno bohaté spektrum faktorů pracovního prostředí- hluk, vibrace, nadměrná zátěž, chemické škodliviny, prašnost, alergeny atd. Péči poskytujeme také organizacím, kde není zátěž pracovního prostředí hodnocena jako riziková (administrativa apod.).

Součástí pracovnělékařských služeb je I pravidelný dohled na pracovištích nad výkonem práce a
poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací

Na zajišťování pracovně lékařských služeb spolupracují personalista s lékařem pracovně lékařských služeb. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci provádí výhradně lékař pracovně lékařské služby. Tam, kde posouzení pracovní činnosti vyžaduje odborné vyšetření, vysílá zaměstnance k příslušným specialistům.

Pokud máte o námi poskytované pracovnělékařské služby zájem, prečtěte si prosím znění naší standardní Smlouvy na zajištění PLS a v případě, že s ní souhlasíte, kontaktujte prosím MUDr.Andreu Cinculovou na emailové adrese: andrea.cinculova@spea.cz .

V emailu sdělte, kolik zaměstanců bude naše služby využívat a v jakých jsou rizikových skupinách. Dále od Vás budeme potřebovat údaje k vyplnění smlouvy- název firmy, IČO, DIČ, obchodní rejstřík, jednatele ev.osobu která firmu zastupuje s kontakty na ní a pak kontaktní osobu. Dle aktuální kapacity pracoviště Vám sdělíme, jestli jsme schopni Váš požadavek na navázání smluvního vztahu splnit.

Oblast pracovně lékařských služeb definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, § 53 a vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, v platném znění.

Ke stažení:

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.