Laboratoře - nabídka únor

Jak Vám může pomoct laboratoř?

Zvýšená konzumace alkoholu se projeví mimo jiné i zvýšenými hodnotami jaterních testů. Ty klesají už po měsíci abstinence.

1) JATERNÍ TESTY (bilirubin, ALT, ALP, AST, GMT) …… 110 kč


Čtyři hlavní krevní ukazatele funkce jater jsou enzymy:

  • ALT (Alaninaminotransferáza)
  • AST (Aspartátaminotransferáza)
  • GGT (Gamaglutamyltransferáza)
  • ALP (Alkalická fosfatáza)

ALT – je enzym nacházející se převážně v játrech, a proto je specifickým markerem pro jaterní onemocnění. K občasnému zvýšení ALT může dojít při krátkodobé infekci nebo nemoci (hepatitida). Trvalá zvýšení jsou závažnější – jaterní onemocnění (tumory, cirhóza, metastázy), poškození (léky) a zánět jater ale např. i obezita, anorexie, infekce v těle a nemoci, které narušují funkci jater.

AST – laboratorní marker, jehož zvýšení může svědčit pro jaterní onemocnění, ale také pro onemocnění srdce či onemocnění kosterních svalů. Zvýšené hodnoty můžou být i u obzity nebo po intenzivním cvičení.

GGT – enzym, jehož zvýšená hladina může být známkou onemocnění jater (steatóza jater, hepatitidy, cirhóza) nebo poškození žlučovodů. Vyskytuje se i při vyšší spotřebě alkoholu, kouření, některých lécích

ALP – enzym, kterého hodnoty bývají mimo referenční rozmezí především při onemocněních jater, žlučových cest a kostí

BILIRUBIN – je žlučové barvivo. Vzniká při odbourávání různých hemoproteinů, nejvíce z hemoglobinu. Jeho syntéza je lokalizována hlavně ve slezině, kostní dřeni, játrech a v kůži. Zvýšené hodnoty bývají u hepatitidy, toxických poškození jater, cirhózy, u Gilbertovho syndromu aj.

2) ANTIGENNÍ RYCHLOTEST – 99 Kč

SARS-CoV-2 + chřipku A/B dohromady – pro specifikaci původce respiračního onemocnění