Změny v legislativě ZPP v letech 2012 a 2013

Od 1.4.2012 se zcela mění legislativní rámec ZPP

Změna je dána zákonem č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který vstupuje v platnost právě 1.4.2012.

V  zákoně jsme barevně zvýraznili změny, týkajících se oblasti ZPP, (které se nyní nově nazývají pracovnělékařské služby - budeme používat zkratku PLS)

Prosíme naše stávající i budoucí partnery aby se s tímto zákonem a se změnami, které v oblasti pracovněléakřeské péče přináši, podrobně seznámili.

Našim stávajícím smluvním partnerům během několika dní rozešleme dodatek č. 1/2012, který bude obsahovat změněné přílohy, které reagují na změny legislativy. Pokud nevstoupí v platnost prováděcí vyhláška, kterou zákon 373/2011 Sb. slibuje, a která podle našich informací k 1.4 nebude připravena, ponecháme v platnost naši základní smlouvu i přesto, že zatím nereflektuje novou terminologii, zejména změny názvosloví ZZP - PLS. Po zveřejnění prováděcí vyhlášky pak případně změníme i příslušné pasáže naší základní smlouvy.

S jakýmkoliv dotazem týkajícím se uvedené problematiky nás můžete kontaktovat kdykoliv na andrea.cinculova@spea.cz nebo na telefon 606 723 710

Nové dodatky naší smlouvy, které nabízíme všem stávajícím i novým partnerům včetně dohody o ceně naleznete v nabídce Služby --- Pro podnikatele ---Nabízíme ---Nová smlouva na zajištění PLS, platná od 1.4.2012