Základní informace

Provozní doba

Odběrové pracoviště

Pondělí 6:30 - 12:00
Úterý 6:30 - 12:00
Středa 6:30 - 12:00
Čtvrtek 6:30 - 12:00
Pátek 6:30 - 12:00

 

Laboratoř ve II. patře

Pondělí 6:30 - 15:00
Úterý 6:30 - 15:00
Středa 6:30 - 15:00
Čtvrtek 6:30 - 15:00
Pátek 6:30 - 15:00

 

Statimová a neodkladná vyšetření provádíme i po 12:00 hodině a to na odběrovém pracovišti v přízemí budovy, nejpozději však do 14:30 hodiny.

Odběry krve i příjem donesených vzorků (moč, stolice, vymočené ledvinné kameny, stěry pro mikrobiologii atd.) se provádí denně od 6:30 hodin do 12:00 hodin v přízemí budovy SPEA s.r.o. na odběrovém pracovišti. V čekárně odběrové místnosti vyčkejte u přijímacího okna s přichystanou průkazkou pojištěnce. Od samoplátců – samožadatelů se průkazka nevyžaduje. Vstup do čekárny odběrové místnosti je vedle starého výtahu. Od hlavního vstupu se dejte doprava a zády k lékárně směrem k bočnímu vchodu, před kterým odbočte doprava.

Neodkladné a statimové odběry po 12:00 hodině se až do 14:30 hodin provádí na odběrovém pracovišti.

Na odběrovém pracovišti je možné v čase 6:30 až 15:00 hodin obdržet zkumavky, žádanky, či jiný materiál nebo informace. Zde je možné i vyzvednutí výsledků vyšetření, pokud jen pacient s lékařem domluven na osobním převzetí výsledkových listů. Výsledky se vydávají nejdříve po 14:00 hodině dne, kdy byl uskutečněn odběr.

V případě nejasností obdržíte informace na telefonním čísle 585 505 222 nebo 585 505 120.