Zajištění pracovnělékařských služeb

Pracovnělékařské služby PLS  (dříve ZPP)

 

Zákonnou povinností každého zaměstnavatele je zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby. Nezajištěním této povinnosti se zaměstnavatel vystavuje nebezpečí pokuty v řádu milionů.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje a zajišťuje tuto péči desítkám svých smluvních partnerů řadu let. Jedná se jak o zaměstnavatele, kteří zaměstnávají několika zaměstnanců, tak o zaměstnavatele, kteří zaměstnávají stovky zaměstnanců

Na našich stránkách, týkající se této problematiky najdete v sekci  Služby -- Pro podnikatele -- Nabízíme  potřebné  informace, týkající se problematiky této oblasti.

V nabídce   Smlouva na  zajištění  PLS  SPEA najdete naši standardní smlouvu, kterou nabízíme našim stávajícím i novým smluvním partnerům. 

Kterýkoliv zájemce o zajištění závodní preventivní péče si může smlouvu i s přílohami stáhnout, do textu doplnit své připomínky nebo dotazy a odeslat tento text na elektronickou adresu andrea.cinculova@spea.cz. Sami Vás pak vyzveme k dalšímu jednání. Tímto postupem mohou noví zájemci výrazně urychlit navázání vzájemného smluvního vztahu.

V nabídce Základní legislativa týkající se problematiky závodní preventivní péče  si můžete prohlédnout nejdůležitější pasáže ze stávajících  právních norem, které se týkají pracovnělékařských služeb.

V nabídce Změny v legislativě ZPP (PLS)  Vás budeme průběžně informovat o změnách legislativy a budeme zde reagovat  na  Vaše dotazy obecného charakteru.