Vyzvednutí výsledků

Jakým způsobem se poskytují výsledky vyšetření

Výsledky vyšetření se běžně vydávají jen žadateli, což je v naprosté většině případů lékař. Výsledek však lze za určitých okolností vydat i pacientovi, nebo třetí osobě. Lékaři dostávají výsledky písemně (všichni lékaři) a elektronicky (jen lékaři v budově SPEA a lékaři vybavení zabezpečeným internetovým přenosem). V případě nutnosti je možný výdej výsledkového listu i do rukou pacienta. Žádající pacient se však musí bezpodmínečně prokázat dokladem totožnosti. Výdej výsledkového listu třetí osobě je možný jen na základě plné moci, nebo dokladu o poručnictví (například občanský průkaz rodiče dítěte, nebo doklad o poručnictví osoby zbavené svéprávnosti). Osobě, která není schopna prokázat svou totožnost nebude žádný výsledek vydán.