Vyšetření ze sbírané moči

Vyšetření ze sbírané moči

Pacient je odeslán do laboratoře k vyšetření ze sbírané moči a teprve u okna evidence příjmu v odběrové místnosti se ptá, jak se to dělá. Tím se vyšetření zdrží minimálně o jeden den. Pacienta je třeba poučit, že se v den, kdy zahajuje sbírání moče, ráno naposledy vymočí normálně do záchodu a teprve potom každé další močení vykoná do čisté nádoby. Poslední vymočení zahrnuté do sběru je další den ráno, tedy 24 hodin po předchozím posledním vymočení do záchodu. Celý objem moči za 24 hodin je třeba smíchat v jedné nádobě a změřit celý objem. Z tohoto objemu se odebere malé množství (20-100 ml) a donese do laboratoře i s údajem o celkovém množství. Moč se musí před odebráním vzorku zamíchat proto, aby se stejnoměrně zamíchala moč za celý den a odebraný vzorek byl chemicky reprezentativní. Pokud se moč za celý den nevleze do jedné nádoby, pak je třeba po naplnění všech nádob moč slít dohromady a teprve potom odebrat vzorek. V případě, že to v domácích podmínkách činí potíže, pak je třeba donést do laboratoře veškerou nasbíranou moč. To může být i několik velkých PET lahví. Špatně provedený sběr moči nemusí lékař z výsledku rozeznat od patologických výsledků a mohl by chybně nastavit léčbu.