Telefonicky

Telefonická forma sdělování laboratorních výsledků

Nejrychlejším způsobem sdělení výsledků laboratorního vyšetření je telefonický kontakt. Ten však není používán k rutinnímu sdělování všech výsledků, ale jen statimových (urgentních) zádostí, nebo k hlášení závažných výsledků v neočekávaných intervalech.

 Výsledky statimových vyšetření hlásí pověřený pracovník laboratoře vždy ihned po jejich vyhotovení, nejpozději do hodiny od příjmu vzorku. Je třeba si uvědomit, že odchod pacienta z ordinace rozhodně není začátek hodiny, po které obdrží lékař výsledek. Řada pacientů si s žádankou na statimové vyšetření nejprve odskočí nakoupit, nebo popovídat s přáteli v čekárně a až si vzpomenou na vyšetření, tak dochází do laboratoře. Lékař musí poučit pacienty, že statimové vyšetření vyžaduje okamžité dostavení se k odběru. Dobu pobytu pacienta mimo laboratoř před odběrem rozhodně nelze započítávat do hodiny určené jako limit pro vydání výsledku vyšetření.