Svozy vzorků ze vzdálených pracovišť

Svážené odběry, vyšetření vzorků odebraných mimo naši odběrovou místnost

Vyšetřování vzorků odebraných mimo naše pracoviště a dodaných pomocí svozové služby, nebo jiné donáškové činnosti je možné, ale indikující lékař nese zodpovědnost za správný postup při odběru i transportu vzorku, pokud transport nezajišťuje naší svozovou službou. Častými chybami bývá ponechání vzorků v horku nebo na mrazu, nešetrný transport a další rušivé vlivy. Výsledkem bývá hemolýza. Ta vadí při řadě vyšetření. Dlouhá doba mezi odběrem a doručením do laboratoře významným způsobem ovlivňuje zejména stanovení glykémie a draselných iontů.