Souborová vyšetření

Žádost o souborové vyšetření musí obsahovat předepsané zdravotní údaje

V případě žádosti o vypracování souborového vyšetření (ledviny, lipidy), je naprosto nezbytné dát laboratoři k dispozici zdravotní údaje nutné k výpočtům a statistickým hodnocením. Jedná se o údaje uvedené na zadní straně žádanky i v laboratorní příručce:

http://www.spea.cz/custom/lpl/_start.htm

V případě, že je údajů mnoho a nevlezou se vepsáním do poznámek na žádance, například u polymorbidního pacienta, pak je nutné připojit k žádance volný list s údaji o anamnéze, medikaci, krevním tlaku, výšce, hmotnosti a u lipidových souborů ještě kuřáctví, infarkt v rodinné anamnéze eventuelně přítomnost dilatace levé komory (je li údaj známý). Chybění těchto údajů zdržuje práci laborantky u příjmového okna, protože musí urgovat žádajícího lékaře o doplnění těchto informací. Bez těchto informací nelze provést řadu výpočtů a souborové vyšetření nelze provést. Špatně uvedené údaje maří smysl souborového výpočtu.