Příjem pacientů, vydávání výsledků

Příjem pacientů

Probíhá v kanceláři rentgenového a ultrazvukového pracoviště.Pacienti sem přicházejí se svými požadavky, předkládají žádanky od lékařů, kteří je na vyšetření odeslali a domlouvají si termíny vyšetření.


Zhotovení RTG snímku, provedení UZ vyšetření, vyhodnocení obrazových materiálů

Po zhotovení digitálního rentgenového snímku nebo po provedení ultrazvukového (sonografického ) vyšetření vyhodnotí zkušený rentgenolog, odborník na vyhodocování výsledků, vyšetření zobrazovacích metod.


Vydávání výsledků

Jakmile je snímek vyhodnocen, obdrží pacient do několika minut jeho výsledek. Tím je textová zpráva rentgenologa. Na požádání je možné vypálit i snímek z digitálního rentgenu na CD, pokud to například vyžádá odesílající lékař. Vypálení snímku nebo série snímků na CD probíhá v kanceláři rentgenového a ultrazvukového pracoviště.