Písemně

Tištěná forma doručování výsledků laboratorního vyšetření

Veškeré výsledky laboratorních vyšetření po jejich vyhotovení obdrží požadující lékař v tištěné podobě na výsledkůvém listu. Ten je lékařům mimo budovu našeho zdravotnického zařízení doručen zpravidla poštou na adresu uvedenou na žádance. Uvedená adresa na žádance je pro laboratoř závazná. V případě, že požaduje lékař odeslání výsledků na jinou adresu, musí to laboratoři sdělit doložitelným způsobem, tedy nejlépe uvedením dodatečné informace o změně adresy na žádanku.