Papírová žádanka

Papírová forma požadavkového listu - žádanka

Klasická papírová žádanka laboratorního vyšetření je dostupná fyzicky v naší laboratoři a žadatelé si o ni mohou zažádat. Lze však použít i žádanku vytištěnou:

http://www.spea.cz/doc/cms_library/predni-strana_2020_12-821.pdf
http://www.spea.cz/doc/cms_library/zadni-strana_2020_12-822.pdf

K vyšetření lze přijmout vzorek či pacienta pouze na základě správně vyplněné žádanky. Zejména chybějící identifikace pacienta či žadatele jsou  zásadním důvodem k odmítnutí vyšetření.

V případě nouze lze žádat o vyšetření vzorku i vypsáním požadavnů na obyčejný poukaz na vyšetření/ošetření. Nadále však platí, že takováto improvizovaná žádanka musí obsahovat nezaměnitelnou identifikaci žadatele (lékaře), pacienta, plátce (zdravotní pojišťovna, zaměstnavatel, policie, samoplátce a podobně), aspoň jednu diagnózu pro kterou je vyšetření žádáno a v případě, že odesíláte již odebraný vzorek, připiště i datum a čas odběru.