MUDr. Jiří Pivoňka / Vnitřní lékařství / Interna

Interna - vnitřní lékařství

Ordinační hodiny

Den Čas Poznámka
Pondělí 07:00 - 12:00 Interní ambulance 1. patro
12:30 - 15:30 Interní ambulance 1. patro
Úterý 07:00 - 12:00 Interní ambulance 1. patro
12:30 - 15:30 Interní ambulance 1. patro
Středa 07:00 - 12:00 Interní ambulance 1. patro
12:30 - 15:30 Interní ambulance 1. patro
Čtvrtek 09:30 - 12:00 Interní ambulance 1. patro
13:00 - 18:00 Kardiologická ambulance 2. patro
Pátek 07:00 - 12:00 Kardiologická ambulance 2. patro
12:30 - 15:30 Kardiologická ambulance 2. patro

Nabízíme komplexní diagnostiku a léčbu vnitřních nemocí :

- Léčba metabolických a oběhově cévních nemocí ( ischemická nemoc srdceční, vysoký krevní tlak, poruchy metabolismu tuků, ateroskleróza)

- EKG vyšetření - jako součást interního vyšetření

- EKG vyšetření na žádost ošetřujícího lékaře- bez objednání

- Předoperační vyšetření rizikových pacientů na doporučení praktického lékaře

- Vyšetření před lázeňskou léčbou dle požadavků zdravotních pojišťoven

 

Ve čtvrtek odpoledne a v pátek se naše ambulance zaměřuje spíše na diagnostiku a léčbu  kardiovaskulárního systému za pomoci nejmodernějšího technického a přístrojového vybavení:

 

- Diagnostika a léčba nemocí srdce a cév jako např. ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, kardiomyopatie, chlopenní vady, vrozené srdeční vady, infekční endokarditida, nádory srdce, plicní embolie, disekce aorty, synkopy, plicní arteriální hypertenze

- Moderní vyšetřovací metody - EKG, Holter monitorace, ECHO, 24 hodinová monitorace TK, ergometrická vyšetření

 

 

Objednávání: Přijímáme pacienty od 18 let po předchozím objednání. Je potřeba doporučení jiného specialisty či praktického lékaře.

Telefony k objednání směrujte na tel.: 585 505 175 ev. 585 505 225 (čtvrtek odpoledne a v pátek)

 

 

E-RCP: zasílání e-rcp pomocí SMS využíváme pouze v odůvodněných případech. Správná klinická praxe ukládá vystavovat recept jen v návaznosti na klinické vyšetření. Jedině tak bude zabezpečeno správné složení a dávkování medikace, uzpůsobené vašemu zdravotnímu stavu.

Modul: Ordinace