OGTT

Vyšetření k diagnostice diabetes mellitus pomocí orálního glukózového tolerančního testu (OGTT)

Pacient odeslaný k vyšetření pomocí OGTT by měl být poučen, že se musí dostavit nalačno a že v prostorách laboratoře stráví nejméně 2 hodiny. Po prvním vyšetření glykémie vypije 200ml roztoku obsahujícího 75g glukózy a ochucovadlo. Po tomto nesmí konat žádnou fyzickou námahu, nesmí jíst, pít ani kouřit až do posledního odběru za 2 hodiny od vypití roztoku. Jediná možná aktivita je návštěva toalety. Pacient, který nepochopí nutnost tohoto postupu nebude vyšetřen, protože výsledek nebude validní. Nejčastější svévolné narušení vyšetření je kouření a opuštění čekárny za účelem soukromých aktivit mimo laboratoř. Pacientovi, který opustí laboratoř z jiného důvodu, než je návštěva toalety, bude vyšetření OGTT ukončeno. Nejčastější chybou lékařů je odeslání pacienta na OGTT vyšetření i přes to, že výsledky již předchozích vyšetření splňují kritéria pro stanovení diagnózy diabetu. Lékař indikující OGTT by měl znát jeho indikace a být si jistý porozuměním doporučení odborných společností (Česká diabetologická společnost eventuelně Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP). Pacient, jehož glykemie je nalačno před provedením OGTT vyšší, než 7,2 mmol/l, nebude dále vyšetřován! Pacient, u kterého jste zaznamenali opakovaně nalačno glykémii vyšší než 7,2 mmol/l splňuje kritéria pro diagnózu diabetes mellitus. Provedení OGTT u pacienta se stanovenou diagnózou diabetu je postup non lege artis.


Pacienti se na OGTT musí předem objednat. Objednání je možné osobně, nebo na telefonním čísle 585 505 221 nebo 585 505 222. OGTT u těhotných se vyšetřuje ve 24-25 týdnu těhotenství.  Vzhledem k riziku zaplnění termínů je nutné, aby se těhotné pacientky objednávaly s předstihem, tedy aspoň před 20 týdnem těhotenství.