Objednání na vyšetření cukrovky (OGTT)

Vyšetření OGTT (vyšetření cukrovky)

OGTT (Orální glukózo-toleranční test) je postup, kterým se vyšetřují pacienti s podezřením na onemocnění cukrovkou (diabetes mellitus) Vyšetření vyžaduje pobyt na odběrovém pracovišti do 10:00 hodin. Pro omezenou kapacitu je nutné se předem telefonicky objednat na čísle 585-505-222 nebo 585-505-120. U těhotných se OGTT vyšetřuje ve 24-25 týdnu těhotenství.  Vzhledem k riziku zaplnění termínů je nutné, aby se těhotné pacientky objednávaly s předstihem, tedy aspoň před 20 týdnem těhotenství. Vlastní vyšetření obnáší celkem tři odběry krve s hodinovým odstupem (u těhotných), nebo dva odběry s dvouhodinovým odstupem (vyšetření ostatních pacientů). Pacient se dostaví nalačno v den, na který se telefonicky objednal v 6:30 hodin do odběrové místnosti. Na své objednání na OGTT upozorní v 6:30 hodin u objednacího okna. Po předložení žádanky a průkazu totožnosti je pacientům nejprve nalačno odebrána krev a poté podán k vypití sladký nápoj (75 gramů glukózy v 200 ml vody, roztok je ochucen). Další odběry se provádí za hodinu (jen u těhotných) a po dvou hodinách. Až do posledního odběru nesmí pacient opustit odběrovou místnost vyjma použití toalety, nesmí konat žádnou fyzickou námahu, jíst, pít ani kouřit. Jakékoliv porušení klidového režimu po dobu vyšetřování maří výsledek vyšetření a je důvodem k ukončení testu. Test se neprovádí, pokud je první naměřená hodnota glykémie (nalačno) vyšší, než 7,2 mmol/l. Teprve po odběru krve za 2 hodiny po požití sladkého roztoku může pacient opustit odběrovou místnost. Vyšetření vyžaduje zodpovědnou spolupráci a pochopení pacienta. Případné nejasnosti vám vysvětlí zdravotnický personál jak předem, tak i v průběhu vyšetření.