Laboratorní příručka

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka je informační dokument určený všem spolupracujícím subjektům. Naleznete zde informace o prováděných vyšetřeních, o podmínkách příjmu vzorků, o vydávání výsledků, o činopsti laboratoře a mnoho dalších informací, které vás mohou zajímat v rámci spolupráce s naší laboratoří. Laboratorní příručka je dokument dostupný zde. Obsahuje informace, instrukce a rady, které vám pomohou předejít nedorozuměním a zdržením, způsobeným nesprávnými postupy.