Jak probíhá vyšetření sluchu - tónová audiometrie

Tónová audiometrie - AUDIO

Tónová audiometrie je diagnostická metoda, pomocí které lze vyšetřit ztrátu sluchu na jednotlivých  kmitočtových frekvencích a to na  každém  uchu  zvlášť. Vyhodnocením měření jednotlivých frekvencí se určuje celková ztráta sluchu, která se uvádí v procentech celkového postižení.

Vyšetření se používá k diagnostice některých specifických onemocnění sluchového aparátu a dále zejména v pracovním lékařství pro hodocení ztráty sluchu na pracovištích s vyhlášeným rizikem hluku.