Informace pro lékaře

Ambulantní monitorování krevního tlaku (tlakový Holtr)

24-hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM - Ambulatory Blood Pressure Monitoring), nepřesně též nazývané tlakový Holtr, poskytuje údaje o celodenním a celonočním chování krevního tlaku u daného jedince. Údaje získané tímto měřením mají lepší korelaci s poškozením cílových orgánů u hypertenze a s celkovým kardiovaskulárním rizikem jako jednotlivé hodnoty naměřené jednorázově v ordinaci. 24-hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku umožňuje zachytit  variabilitu, ranní zvýšení a diurnální kolísání hodnot krevního tlaku (dippers, nondippers). Pomáhá diagnostikovat nemocné se syndromem bílého pláště a s maskovanou hypertenzí, umožňuje  sledovat dostatečný 24-hodinový efekt podávaných léků. Vyšetření také dává možnost odhalit hypotenze v průběhu intenzivní terapie.