Hlášení výsledků mimo kritické meze

Hlášení výsledků mimo kritické meze

Laboratoř hlásí žadateli výsledek, jehož hodnota přesáhla kritické meze a může znamenat vážné ohrožení života u pacienta. To je však možné jen za předpokladu dosažitelnosti žadatele (lékaře). Lékař je plně zodpovědný za to, že žádanka obsahuje jeho plnou identifikaci a že bude dostupný na uvedeném telefonním čísle. Laboratoř nemá smluvní ani zákonnou povinnost pátrat po lokalizaci lékaře, jehož pacient má výsledky vyšetření mimo kritické meze. Výsledky mimo kritické meze se hlásí zásadně telefonicky na číslo uvedené lékařem. Posílání zpráv osobním poslem, e-mailem či jinými nezabezpečenými způsoby jsou nezákonné. Lékař je zodpovědný za to, že jím uvedené telefonní číslo je funkční.

Pracuje-li lékař na více pracovištích, pak je vhodné uvést na žádanku telefonní kontakty na všechna tato pracoviště, nebo ještě lépe uvedení jednoho trvale funkčního čísla mobilního telefonu.