Co mohu jako pacient očekávat od biochemické poradny

Co lze očekávat od návštěvy v biochemické poradně

Biochemická poradna slouží jako konzultační místo pro lékaře i pacienty a nachází se ve III. patře budovy zdravotnického zařízení SPEA s.r.o. mezi zubními ordinacemi a gynekologickou ordinací.
Pravidelné ordinační hodiny jsou v době od 8:00 do 10:00 hodin. V případě telefonického objednání na čísle 581 679 293 se však čas vyšetření může domluvit individuálně podle potřeb pacienta a možností lékaře i na jinou dobu.
Vyšetření v metabolické poradně bývá zpravidla složeno ze dvou návštěv: první pohovor a odeslání k laboratornímu vyšetření a po té vyhodnocení výsledků a doplnění údajů. Výsledkem vyšetření je diagnostický závěr s doporučením pro odesílajícího lékaře.

V biochemické poradně pracuje denně lékař s atestací z klinické biochemie.
Telefonické konzultace na čísle 581 679 293 jsou samozřejmou součástí služeb poskytovaných OKBH SPEA Olomouc s.r.o. Lékař biochemik vám může pomoci s výběrem vhodných laboratorních vyšetření a upozorní na specifika či omezení jednotlivých metod.
Konziliární vyšetření pacienta s komplikovaným laboratorním nálezem probíhá za osobní účasti pacienta (biochemické konzilium vyžaduje specifický přístup k anamnéze) a slouží k vyšetření komplikovaných laboratorních nálezů. Biochemická konzilia slouží i k doporučením dalších vyšetření u pacientů klinicky symptomatických ovšem bez odpovídajícího laboratorního nálezu. Ke konziliu je vhodné uvést anamnestické údaje.
Souborová vyšetření lipidového nebo ledvinného metabolismu umožňují na základě vztahových výpočtů z vyšetřených analytů detailněji rozebrat metabolickou poruchu u pacienta. Pro lékaře indikace tohoto vyšetření obnáší pouhé zadání požadavku na vyšetření do laboratorní žádanky a uvedení základních zdravotních údajů: výška, váha, TK, medikace, základní interní diagnózy eventuelně důvod vyšetření (instrukce je na žádance). Pacientovi je nalačno odebrána krev, eventuelně sbíraná a ranní moč. Lékaři obdrží výsledkový list s naměřenými hodnotami analytů, výpočty vztahů mezi analyty a slovním závěrem vysvětlujícím nalezený stav.