Co mohu jako lékař očekávat od biochemické poradny

Biochemická poradna

V prostorách zdravotnického zařízení SPEA Olomouc, s.r.o. funguje biochemická poradna určená ke konziliární a poradenské činnosti.

V biochemické poradně denně ordinuje lékař s atestací v oboru klinická biochemie, který poskytuje tyto služby:

Telefonické konzultace na čísle 581 679 293 jsou samozřejmou součástí služeb poskytovaných OKBH SPEA Olomouc s.r.o. Lékař biochemik vám může pomoci s výběrem vhodných laboratorních vyšetření a upozorní na specifika či omezení jednotlivých metod.

Konziliární vyšetření pacienta s komplikovaným laboratorním nálezem probíhá za osobní účasti pacienta (biochemické konzilium vyžaduje specifický přístup k anamnéze) a slouží k vyšetření komplikovaných laboratorních nálezů. Biochemická konzilia slouží i k doporučením dalších vyšetření u pacientů klinicky symptomatických ovšem bez odpovídajícího laboratorního nálezu. Ke konziliu je vhodné uvést anamnestické údaje.


Souborová vyšetření lipidového nebo ledvinného metabolismu umožňují na základě vztahových výpočtů z vyšetřených analytů detailněji rozebrat metabolickou poruchu u pacienta. Pro lékaře indikace tohoto vyšetření obnáší pouhé zadání požadavku na vyšetření do laboratorní žádanky a uvedení základních zdravotních údajů: výška, váha, TK, medikace, základní interní diagnózy eventuelně důvod vyšetření (instrukce je na žádance). Pacientovi je nalačno odebrána krev, eventuelně sbíraná a ranní moč. Lékaři obdrží výsledkový list s naměřenými hodnotami analytů, výpočty vztahů mezi analyty a slovním závěrem vysvětlujícím nalezený stav.