Členění laboratorního provozu

Prostory laboratoře a její účely 

Laboratoř má v přízemí odběrové pracoviště s čekárnou pro pacienty a ve II.patře vlastní biochemický provoz.

Odběrové pracoviště slouží k odběrům vzorků od příchozích pacientů, k odevzdání vzorků přinesených z domova a také k hromadnému příjmu vzorků od lékařů mimo budovu zdravotnického zařízení SPEA. Prostory laboratoře v přízemí zahrnují čekárnu s příjmovým okýnkem, vlastní odběrovou místnost a technický oddíl sloužící k registraci přijatého materiálu.

Biochemický provoz ve II.patře se dělí na biochemickou, hematologickou a močovou laboratoř.