Časový limit pro statimová vyšetření

Lékař žádá příliš brzy výsledek statimového vyšetření

Výsledek statimového vyšetření se vydává do hodiny od příjmu vzorku opracovníkem laboratoře. Je třeba si uvědomit, že odchod pacienta z ordinace rozhodně není začátek hodiny, po které obdrží lékař výsledek. Řada pacientů si s žádankou na statimové vyšetření nejprve odskočí nakoupit, nebo popovídat s přáteli v čekárně a až si vzpomenou na vyšetření, tak dochází do laboratoře. Lékař musí poučit pacienty, že statimové vyšetření vyžaduje okamžité dostavení se k odběru. Dobu pobytu pacienta mimo laboratoř před odběrem rozhodně nelze započítávat do hodiny určené jako limit pro vydání výsledku vyšetření.