Základní legislativa, týkající se problematiky ZPP ( PLS )

Legislativa, týkající se problematiky ZPP

Do doby , než  na  základě zmocnění zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách bude vydána prováděcí vyhláška, se ZPP ( nově pracovnělékařské služby - PLS ) řídí  stávajícími legislativními předpisy :

Legislativa ZPP ( PLS )