vzorek ranní moči

Vyšetření jednorázového vzorku moči

V případě, že je lékařem žádáno běžné vyšetření moče a sedimentu, stačí k vyšetření jednorázový vzorek moči. Tento vzorek může pacient přinést z domu v čisté lahvičce, nebo jej může pořídit až v laboratoři do námi, nebo lékařem poskytnuté nádoby (šampusky). Pacient musí být poučen, že moč nesmí být ničím znečištěna.

Základní pravidla pro odběr moči:

1.        Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče.

2.        Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.

3.        Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou.

4.        K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče.

5.        U žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace.

6.        K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka s modrým uzávěrem (tato se používá v naší laboratoři, jsou ale i jiné, například se žlutým uzávěrem), kterou vydá lékař. K bakteriologickému vyšetření moče je nutné použít sterilní plastovou zkumavku – s červeným uzávěrem. Tu také vydá ordinující lékař.

7.        Pokud pacient nemá zkumavku, můžete použít pro biochemické vyšetření moče čistou a suchou nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie). Objem vzorku moče má být asi 10 ml.

           Bakteriologické vyšetření moče nelze provádět z náhradních nádobek!

8.        Na zkumavku nebo náhradní nádobku nalepí pacient štítek se svým jménem a rodným číslem.

9.        Interval od vymočení do zpracování vzorku má být dle možností do 1 hodiny, maximálně 2 hodiny. Proto není vhodné vyšetřovat vzorek ranní moče dodaný do laboratoře později. Může dojít ke zkreslení výsledku. Nejčastěji dochází k rozpadu erytrocytů, leukocytů, vykrystalizování některých látek atd. Výsledek vyšetření pak neodpovídá skutečnému stavu pacienta.

10.     Zkumavku s močí dodejte na Oddělení klinické biochemie a hematologie SPEA Olomouc s.r.o..

Přesné dodržení pokynu je podmínkou vyšetření.