Smlouva na zajištění PLS SPEA

Smlouva na zajištění pracovnělékařské péče (ZPP)

Spea Olomouc, s.r.o. Vám nabízí  zajištění smluvního vztahu, který  je  zaměstnavatel povinen doložit při kontrole orgány ochrany veřejného zdraví.

Otevřením následujícího odkazu si můžete přečíst námi nabízenou standardní smlouvu. Smlouvu  si  můžete  vytisknou a pokud budete  potřebovat  zkonzultovat ji s námi. Pokud Vám znění  vyhovuje, můžeme se přímo domluvit na jejím podpisu

Smlouvu nelze  kopírovat a využívat pro potřebu třetích stran.  

Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb  SPEA

Formulář žádosti o provedení prohlídky a posouzení způsobilosti

 Formulář  žádosti je  v  excelu  (formát .xlsl), má  dvy  listy. První list je vzor, druhý list  je prázdný formulář. Smluvní partneři si mohou soubor zkopírovat na svůj počítač a prázdný formulář používat k vystavení  žádosti.