Novinky

EEG vyšetření

21.09.2009
Seznamte se s EEG - Elektroencefalografickým vyšetřením mozku

V našem zdravotnickém zařízení jsme rozšířili spektrum moderních vyšetřovacích metod  o elektroencefalografické vyšetřování mozku, takzvané EEG. Toto vyšetření si u nás mohou objednat všichni lékaři, kteří ho pro svou diagnostickou, terapeutickou či léčebnou rozvahu pro své pacienty potřebují. Zejména se bude jednat o ambulantní neurology ale také například o psychiatry, kteří budou potřebovat vyloučit organicitu. Vyšetření provádí kvalifikovaný personál, který splňuje všechny náročné podmínky odborného vzdělání.  Vyšetření provádíme na zcela novém ultramoderním 24 kanálovém EEG s integrovaným počítačem, TruScan 24 CL  od  předního výrobce f. Alien technik. Přístroj této třídy bývá spíše než v ambulantních zdravotnických zařízeních k dispozici až na lůžkových neurologických odděleních větších nemocnic.  Vyšetřením  lze  bez nutnosti hospitalizace vyloučit  nebo potvrdit  mnohá  onemocnění mozku, která se projevují změnami jeho elektrické aktivity .      

Pro zdravotníky připravujeme další podrobnosti  o samotném vyšetřování o možnosti jeho objednávání ,  možnostech distribuce výsledků a další podrobnosti odborného charakteru, které najdete za několik dní  na našem webu http://www.spea.cz/  v nabídce:  Diagnostika/Přístrojová vyšetření/EEG vyšetření. Vyšetření můžete již nyní objednávat na našem neurologickém oddělení na telefonu :  585 505 320, event. 585 505 321


-

Zpět na seznam