Jak probíhá infuzní léčba

Pokyny pro pacienty infuzní léčby SPEA Olomouc, s.r.o.

S doporučující žádankou od svého ošetřujícího lékaře se objednejte osobně (infuzní léčba, 3. patro, dveře č.116) nebo telefonicky (tel. 585 505 301). Domluvíte se na termínech návštěv a bude Vám vydán rozpis infuzní léčby.

Pokyny  pro pacienty

1.      V případě nachlazení, úrazu nebo jiného akutního onemocnění nelze infuzní léčbu podávat, popřípadě je nutno ji přerušit. Takovou situaci telefonicky oznamte a domluvte se, jak a kdy budete v infuzní léčbě pokračovat.
2.      Vyskytnou-li se u vás nepříjemné stavy, které se objeví i později po skončení infuze, oznamte to sestře (lékaři) ještě před zahájením další infuze.
3.      Nepřináší-li infuzní léčba úlevu, konzultujte svůj stav u lékaře, který vám infuzní léčbu ordinoval.
4.      Pokud Vaše zdravotní pojišťovna infuzní léčbu nehradí, nebo pokud jsou na některé součásti infuzní léčby doplatky, musíte je uhradit při nástupu na léčbu.

Mějte prosím na paměti, že:

         Léčíte-li se na vysoký krevní tlak, nemoci srdce, cukrovku nebo jiné chronické onemocnění a nemáte-li toto onemocnění dobře kompenzované a stabilizované, musíte o takové situaci informovat lékaře, který Vás na infuzní léčbu odesílá. Budete odesláni na interní nebo jiné odborné vyšetření, na kterém lékař rozhodne, zda pro Vás není podání infuzní léčby nebezpečné a zda nebude vhodné, Vaše onemocnění před podání infuzí nejprve zkompenzovat a stabilizovat. Pokud bude všechno v pořádku, lékař se vyjádří, že je možné infuzní léčbu aplikovat. Takové vyšetření Vám na žádost Vaši nebo na žádost odesílajícího lékaře můžeme zprostředkovat i ve SPEA.