Informace pro lékaře, kteří infuzní léčbu indikují

Informace pro lékaře objednávající infuzní léčbu ve SPEA Olomouc, s.r.o.

Před odesláním na infusní terapii:

Vyplňte žádanku Žádost a protokol o podání infuzní léčby s ordinací základního infuzního roztoku (fyziol. roztok 100 ml event. 250 ml, procain 0,2% 200 ml). Obvykle je aplikováno deset infuzí, je však možné jejich počet navýšit. Je nutné uvést dobu podávání jedné infuze v hodinách (např. 2 hod., 2,5 hod.) a intervaly podávání (1x denně, obden, 2x týdně, 1x týdně). Dále vypište alergie, souhrn všech diagnóz a veškerou medikaci, aby při infuzní léčbě nedošlo k lékové interakci a předešlo se nežádoucím účinkům. Dodržujte obecné kontraindikace infuzní léčby, kterými jsou například kožní ulcerace vyžadujících převazy nebo otevřené rány.

Léky, které přidáváte do infuze (označené A nebo O), dostane pacient na našem pracovišti (např. Guajacuran, Magnesium, Mesocain, Novalgin, Tramal...), ostatní (např. Agapurin, Analgin, Neurobene, Trental...) předepište na recept a vyzvěte pacienta, aby si je vyzvedl v lékárně a vzal s sebou první den, na který má léčbu objednanou.

U nemocných léčených pro kardiovaskulární onemocnění, diabetes, případně jiné onemocnění, které není dobře kompenzované a stabilizované, je před objednáním nutné odborné vyšetření internistou nebo jiným specialistou, který se jednoznačně vyjádří, zda je nemocný schopen plánovanou infuzní léčbu absolvovat. Tuto lékařskou zprávu musí pacient přinést s sebou a předložit ji před zahájením infuzní léčby. Vyšetření lze na požádání provést i ve SPEA (tel. 585 505 330).

Léčbu lze opakovat nejdříve po šesti měsících.

Vyzvěte pacienta, aby se s vyplněnou žádankou objednal osobně (infuzní léčba, 3. patro, dveře č.116) nebo telefonicky (tel. 585 505 301) ve zdravotnickém zařízení SPEA s.r.o. Olomouc, nám. Národních hrdinů 2.

Poučte pacienta, že pokud mu nebude infuzní léčba přinášet úlevu, nebo pokud léčbu budou z pohledu pacienta provázet jakékoliv komplikace, má s Vámi konzultovat svůj zdravotní stav.

Informujte pacienta, že pokud jeho zdravotní pojišťovna infuzní léčbu nehradí, nebo pokud jsou na nějaké součásti infuzní léčby doplatky, musí je uhradit při nástupu na infuzní léčbu.

Mějte prosím na paměti, že:

  • Pracoviště infuzní terapie nepřijme na léčení klienta, který nebude náležitě vyšetřen, vybaven potřebnými zprávami a léky, bude-li pod vlivem alkoholu nebo drog, bude mentálně neschopný na léčbě spolupracovat, bude trpět akutním zánětlivým respiračním nebo jiným onemocněním, bude po úrazu, nebo bude trpět kožními defekty a ulceracemi.
  • Pracoviště neposkytuje infuzní léčbu analgetiky a vasoaktivními léky těžce nemocným, nebo nemocným s infekcí (nepodáváme antibiotika, nutriční infuze, chemoterapeutika, ani jinou modifikující nebo substituční léčbu) a dětem.
  • Pro vážné vedlejší účinky nebo nesnášenlivost může být infuzní léčba kdykoliv zastavena a nebude v ní nadále pokračováno.
  • Léčba může být dočasně přerušena z technických důvodů pracoviště nebo i z osobních důvodů klienta.
Tiskopis ke stažení - Word 2010
Tiskopis ke stažení - Word 2003
Kontraindikace infusní léčby