Elektronicky

Elektronická forma doručování výsledků

Elektronickou cestou se výsledky odesílají zásadně jen lékařům se zabezpečeným přístupem. K tomu se většinou užívá softwarový systém MISE. Je zcela vyloučeno zasílat výsledky vyšetření obyčejným e-mailem, nebo dokonce přes nějaké veřejné internetové portály. Takový postup je nezákonný a právně postižitelný. Více informací o zabezpečeném elektronickém přístupu k výsledkům laboratorního vyšetření získáte na internetových stránkách poskytovatele tohoto softwaru: 

http://www.staprofons.eu/data/files/pl-mise.pdf

V případě, že lékař stojí o zřízení elektronického přístupu k výsledkům vyšetření, může se obrátit s dotazem i na naši laboratoř.