Elektronicky

Elektronická forma doručování výsledků

Elektronickou cestou se výsledky odesílají zásadně jen lékařům se zabezpečeným přístupem. Je zcela vyloučeno zasílat výsledky vyšetření obyčejným e-mailem, nebo dokonce přes nějaké veřejné internetové portály. Takový postup je nezákonný a právně postižitelný. Více informací o zabezpečeném elektronickém přístupu k výsledkům laboratorního vyšetření získáte v laboratoři.