Vážená paní, vážený pane,

vyhledali jste pro poskytnutí zdravotní péče zdravotnické zařízení SPEA Olomouc, s. r. o.?

Ve  společnosti  se  trvale  snažíme  sledovat  kvalitu poskytované zdravotní péče v lékárně i jednotlivých ambulancích. K naplnění našeho záměru můžete přispět také Vy vyplněním dotazníků spokojenosti, které si Vám dovolujeme předložit.

Svým  vyjádřením  nám  pomůžete  zlepšovat  kvalitu zdravotnické  služby.  Najděte prosím chvíli a odpovězte na otázky uvedené v dotazníku. Zatrhněte vždy odpověď, která se nejvíce blíží Vašemu názoru. Nepřehlédněte v dotazníku místo, kde můžete podrobněji rozepsat svoje hodnocení či připomínky, které jste jinak v textu neobjevili.

Za vyplnění Vám předem děkujeme.

Ing. Jiří Skutka
výkonný ředitel

Dotazník  je  anonymní  a  bude  zařazen  do  databáze  společnosti SPEA Olomouc, s. r. o. Slouží výhradně pro potřeby společnosti, výstupy použijeme ke zkvalitnění zdravotnických služeb naší společnosti.

rozcestnik